Rodzaje oznakowań poziomych

stop

Oznakowanie poziome stanowi istotną wskazówkę dla uczestników ruchu drogowego. Wymalowane kształty, znaki i piktogramy pozwalają lepiej zrozumieć panującą organizację ruchu. Służą one zwiększeniu bezpieczeństwa, usprawniają poruszanie się po drodze, a co najważniejsze stosowane są na całym świecie. Jakie konkretne rodzaje znaków poziomych na drogach możemy spotkać, korzystając z dróg publicznych i prywatnych? Kiedy będą wymagane i jak wygląda usuwanie oznakowania poziomego, które jest już nieprzydatne?

Funkcje oznakowania poziomego. Dlaczego się je stosuje?

Szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania oznakowania poziomego znajdują się w przepisach drogowych. Właśnie w dokumentach prawnych zawarto kryteria, które wymuszają stosowanie tego typu oznaczeń na drogach w Polsce. Możemy wyróżnić sześć najistotniejszych funkcji, jakie są spełniane przez kształty wymalowane na jezdni. Pierwszą grupą oznaczeń są te o charakterze prowadzącym. Można je spotkać na drogach ekspresowych czy autostradach. Oznakowanie segregujące, informujące, czy też ostrzegawcze znajdziemy w różnych miejscach, w których mogą występować nietypowe zagrożenia.

Podobnie jest w przypadku dwóch ostatnich rodzajów sygnalizatorów poziomych. Spełniają one funkcję zakazującą (np. zatrzymywania pojazdu) oraz nakazująca (np. obranie właściwego kierunku jazdy na skrzyżowaniu dróg). Stosowanie oznakowania poziomego związane jest przede wszystkim z kwestiami bezpieczeństwa. Pozwala ono upłynnić ruch i usprawnić organizację ruchu drogowego. Stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie mamy do czynienia z potencjalnymi zagrożeniami lub tam, gdzie poruszanie się pojazdów jest najbardziej intensywne.

Jakie wyróżniamy rodzaje namalowanych znaków?

Podziałów dotyczących oznakowania poziomego jest kilka. Oprócz przedstawionego w powyższym akapicie podziału na funkcje można przedstawić również podział oparty o kryterium kształtu. Jest ono o tyle intuicyjne, iż pozwala w prosty sposób zrozumieć, czym różnią się poszczególne znaki wymalowane na jezdni. Znaki podłużne będą umieszczone w sposób równoległy do ciągu ulicy. Mogą one mieć charakter ciągły lub przerywany. Oznakowanie poprzeczne powinno szczególnie zwracać uwagę kierowców. To ono informuje o miejscu zatrzymania się pojazdu nieopodal towarzyszącego znaku pionowego “STOP”, czy o przejeździe rowerowym.

Trzecim rodzajem znaków są dobrze znane strzałki kierunkowe. Spotykamy je przede wszystkim w okolicy skrzyżowań – tych najbardziej ruchliwych. Oznakowanie uzupełniające oraz to zawierające odblaski stosuje się w miejscach nietypowych, czyli takich, które powinny poinformować kierującego o zbliżaniu się do newralgicznego miejsca. W tej kategorii zostaną umieszczone piktogramy i symbole szkół, miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych czy przystanków autobusowych.

Gradacja istotności znaków poziomych. Czy występuje?

Jeśli w miejscu np. przeprowadzania remontu drogowego usuwanie oznakowania poziomego nie będzie miało miejsca, wówczas stosuje się linie w kolorystyce żółtej. Mają one pierwszeństwo nad liniami i znakami w kolorze białym. Kierowca jest zobligowany do stosowania się w takiej sytuacji do oznakowania poziomego w tymczasowej kolorystyce. Zastosowanie koloru żółtego, oprócz kwestii lepszej widoczności, jest o wiele bardziej praktyczne, niż bezpośrednie jego usuwanie. Farby używane do tworzenia oznakowania są bardzo trwałe – ich zniwelowanie z asfaltowej powierzchni nie jest łatwe. Oznakowanie na drogach cechuje się najwyższą trwałością, odpornością na tarcie i wszechobecne zabrudzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *