Usługi antykorozyjne

Antykorozja betonu i stali

ECO-PARA świadczy usługi w zakresie obróbki strumieniowej betonu oraz stali wodą pod ciśnieniem do 2800 bar.

Oczyszczenie stali przeprowadzamy po pożarach lub w trakcie remontów. Oferujemy poziom doczyszczenia St2 i St3 bez pylenia, jak podczas obróbki strumieniowo-ściernej.

Usługi antykorozyjne betonu przeprowadzamy hydromonitorem w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Usługi może polegać na usunięciu luźnych, skorodowanych warstw, odkryciu zbrojenia lub całkowitego usunięcia betonu.

Skuteczne oczyszczanie powierzchni stali i betonu

Wyposażeni w hydromonitory o ciśnieniu do 2800 bar skutecznie i sprawnie wykonujemy usługi antykorozyjne. Antykorozja betonu wodą przewyższa inne metody przede wszystkim brakiem drgań i tworzenia dalszych spękań betonu oraz brakiem pylenia. Odsłanianie zbrojenia betonu nie powoduje żadnych uszkodzeń stali prętów zbrojeniowych. Usuwamy ze stali powłoki dowolnej grubości z dowolnego materiału nie powodując pylenia. Pozwala to na współdziałanie na jednym obiekcie z innymi wykonawcami, nie pogarszając ich warunków pracy.

Postaw na sprawdzoną firmę

Jesteśmy doświadczonym wykonawcą w zakresie usług oczyszczania stali oraz antykorozji betonu. Posiadamy odpowiednią wiedzę i uprawnienia w zakresie usług wysokociśnieniowych.

Czekamy na kontakt

W szybkim kontakcie telefonicznym możemy omówić Państwa problem lub umówić się na naszą wizytę na obiekcie. W kontakcie mailowym prosimy o przesłanie jak najwięcej informacji, najlepiej kilka zdjęć i opis problemu.