Usuwanie plam oleju

 

 

Plamy oleju to częste zabrudzenie powierzchni płaskich. Zabrudzenie olejem powstaje najczęściej w wyniku awarii układów hydraulicznych pojazdów i urządzeń, wycieków z niesprawnych pojazdów, nagłych zdarzeń przy załadunku bądź rozładunku itp.

Wykonujemy usuwanie plam oleju metodą hydrodynamiczną.

Na skuteczność usuwania mają wpływ czas reakcji oraz ilość wylanego oleju.

Duże wycieki należy natychmiast zasypać absorbentem oleju. W ten sposób ograniczymy ilość oleju wsiąkającego w podłoże. Czyszczenie należy przeprowadzić jak najszybciej.

Bardzo duża ilość oleju przypadająca na jednostkę powierzchni może spowodować głębokie nasycenie podłoża co bardzo utrudni lub wręcz uniemożliwi całkowite usunięcie zaplamień olejem.

facebook