Mycie ogrodzeń

Mycie ogrodzeń przeprowadzamy technologią wysokiego ciśnienia lub suchym lodem.

Sposób czyszczenia oraz parametry dobieramy do rodzaju materiału i zabrudzeń.

Usuwamy zanieczyszczenia biologiczne takie jak mech, glony, zagrzybienia; zabrudzenia atmosferyczne takie jak zacieki, naloty, osady; zabrudzenia chemiczne farbami czy lakierami np. graffiti ale także wykwity wapienne.

facebook