Mycie elewacji

Elewacja budynku to główny i najważniejszy element jego wizerunku. Front budynku komercyjnego stanowi wizytówkę firmy, która się wewnątrz budynku znajduje. W ECO PARA bardzo dobrze wiemy, dlaczego właśnie mycie elewacji jest podstawową i niezbędną czynnością. Przede wszystkim czynność ta znacząco wpływa na estetyczny wygląd budynku. Powstające w wyniku zanieczyszczeń atmosferycznych zacieki, glony czy porosty pokrywające zacienione ściany od strony północnej zdecydowanie obniżają estetykę budynków mieszkalnych i są oznaką konieczności zamówienia usługi mycia elewacji. W przypadku budynków komercyjnych brak mycia elewacji skutkować może negatywną opinią o firmie czy zarządcy. Co warto podkreślić, biologiczne zabrudzenia, oprócz pogorszenia estetyki, wpływają często destrukcyjnie na materiały, którymi wykończono elewację obiektów. Przyspiesza to proces wizualnego starzenia się budynków, co w rezultacie skutkować może potrzebą gruntowego odświeżenia całej elewacji. Destrukcyjne działanie zanieczyszczeń atmosferycznych powinno być stale kontrolowane i jak najszybciej usuwane. W rezultacie mycie elewacji będzie tylko rutynowym zabiegiem, poprawiającym wizerunek budynku i utrzymującym go w bardzo dobrej wizualnej formie.

Stopień zabrudzenia elewacji uzależniony jest w dużej mierze od lokalizacji budynku. Zdecydowanie bardziej na zabrudzenia narażone będą budynki położone np. w pobliżu ruchliwej drogi lub zakładów produkcyjnych. Istotny dla poziomu zabrudzeń jest stopień nasiąkliwości tynku. Im większy, tym ryzyko szybkiego zabrudzenia elewacji jest oczywiście większe. Dodatkowo na zabrudzenia fasad budynków mają wpływ wilgotność środowiska, bliskość lasów lub cieków wodnych itp. Niezależnie jednak od wspomnianych czynników, warto cyklicznie przeprowadzać zabieg mycia elewacji. Pozwoli on na utrzymanie odpowiedniego wizerunku budynku oraz zminimalizuje negatywny wpływ czynników zewnętrznych na strukturę elewacji.

Mycie elewacji – różne metody

Skuteczne mycie elewacji to bardzo poważne zdanie. Aby doprowadzić fasadę budynku do pożądanego wyglądu, musimy rozpatrzyć kilka zasadniczych kwestii. Najważniejsze z nich to:

  • rodzaj tynku,
  • dobór odpowiedniej metody,
  • dobór odpowiedniego sprzętu,
  • użycie specjalistycznych środków chemicznych.

Błędy przy którymkolwiek z powyższych punktów mogą spowodować poważne konsekwencje, w tym nawet uszkodzenie elewacji. Dlatego też warto zlecić mycie elewacji doświadczonym specjalistom. Proponujemy Państwu najczęściej stosowaną metodę mycia elewacji, czyli technologię wysokiego ciśnienia, a dokładniej: metodę gorącowodną. W niektórych przypadkach uzasadnione jest mycie elewacji metodą parową, na przykład sidingu, albo metody chemiczne połączone z wysokociśnieniowymi. Wybór metody zależy od rodzaju zabrudzeń i materiałów, z jakich wykonano elewację. Dbamy o to, aby odpowiednia metoda była jak najbardziej skuteczna i pasowała do Państwa potrzeb. ECO PARA oferuje Państwu mycie elewacji metodą wysokociśnieniową gorącowodną, parową lub czyszczenie za pomocą suchego lodu. W szczególnych przypadkach stosujemy także technologię hydropiaskowania. Jest to metoda stosowana do najcięższych zabrudzeń. Dzięki mieszaninie powietrzno-wodno-ściernej zwiększa się wydajność i agresję wykonywanego czyszczenia.

Dla usunięcia pleśni lub grzybów z fasady budynków konieczne jest zastosowanie specjalistycznych środków chemicznych pozwalających odkazić zabrudzone warstwy tynku. Mycie elewacji w naszej ofercie to kompleksowa usługa gwarantująca pożądany wizerunek budynku mieszkalnego lub firmowego. O wysoką jakość estetyki fasady warto zadbać już podczas budowy. Odpowiednie zabezpieczenie, przez zastosowanie odpornych na zabrudzenia tynków, dodatkowych preparatów grzybo- i pleśniobójczych do tynku, dbanie o odpowiedni i regularny przegląd instalacji wodnej budynku (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz). W przypadku jednak, gdy fasada budynku jest już zabrudzona, skontaktuj się z ECO PARA – profesjonalistami od mycia elewacji.

Usługi mycia elewacji wykonujemy na terenie Poznania, województwa Wielkopolskiego oraz Mazowieckiego, Dolnośląskiego, Pomorskiego, Łódzkiego, Opolskiego i Lubuskiego.

facebook