Hydropiaskowanie

Rozszerzamy ilość dostępnych technologii czyszczenia w naszej ofercie i w związku z tym proponujemy Państwu nową metodę: hydropiaskowanie. Metoda ta polega na połączeniu trzech żywiołów w celu wytworzenia trójfazowej mieszaniny powietrzno-wodno-ściernej. Tę mieszaninę w metodzie hydropiaskowania kieruje się w stronę zabrudzonej powierzchni przy pomocy węża i dyszy punktowej.

Hydropiaskowanie polega na utworzeniu specjalnej mieszaniny ściernej, bazującej na piasku i wodzie, a następnie skierowaniu ścierniwa na czyszczoną powierzchnię za pomocą sprężonego powietrza. Forma zawiesiny materiału ściernego powoduje, że każde ziarno posiada wodną otoczkę, dzięki czemu proces hydropiaskowania jest wyjątkowo skuteczny w czyszczeniu różnego rodzaju powierzchni. Skuteczność hydropiaskowania wynika między innymi z następujących cech materiału ściernego:

  • zwiększona masa mokrych ziaren piasku pozwala na uzyskanie większej energii kinetycznej w porównaniu z suchym piaskiem, co pozwala na większą efektywność pracy,
  • zawarta w materiale ściernym woda skutecznie minimalizuje pylenie,
  • dzięki zawartej w materiale ściernym wodzie, natychmiastowo spłukiwane są pozostałości ścierniwa z czyszczonej powierzchni.

Rodzaje materiałów ściernych używanych w hydropiaskowaniu

Dzięki zastosowaniu wody do wytworzenia materiału ściernego, hydropiaskowanie pozwala na wykorzystanie wielu rodzajów ścierniw do pracy, m.in.:

  • garnet – coraz bardziej popularne ścierniwo, o dużo większej wydajności niż piasek, często wykorzystywany do czyszczenia obiektów zabytkowych,
  • ścierniwa syntetyczne,
  • szklane kulki i grys – najczęściej wykorzystywane do czyszczenia znaków poziomych na drogach,
  • piasek kwarcowy – zabroniony do stosowania w wersji suchej.

Wybór odpowiedniego sposobu hydropiaskowania

Aby osiągnąć odpowiednią jakość zabiegu hydropiaskowania, należy dostosować odpowiedni materiał ścierny do rodzaju zadania. I tak, dla czyszczenia powierzchni zabytkowych powszechnie stosowany jest garnet, pozwalający na skuteczne usunięcie zanieczyszczeń bez możliwości uszkodzenia czyszczonej powierzchni. W przypadku ograniczonego budżetu przeznaczonego na hydropiaskowanie można stosować najtańsze ścierniwo, czyli piasek kwarcowy.

Hydropiaskowanie w szczególnych przypadkach

Metodę stosujemy w trudnych przypadkach przy okazji mycia elewacji lub usuwania graffiti. Jest to usługa bardzo skuteczna, ponieważ zwiększa wydajność wykonywanego czyszczenia. Najczęściej wybiera się hydropiaskowanie w ramach prac, gdzie wymagane jest ograniczenie pylenia. Trójfazowa mieszanina skutecznie wyłapuje zanieszczyczenia na specjalnych podkładach. Często nie ma wówczas konieczności osłaniania miejsca oczyszczanego. Wybór tej metody to przede wszystkim oszczędność czasu i pewna skuteczność oczyszczenia zabrudzonej elewacji. Gwarantujemy Państwu najnowocześniejszy sprzęt oraz wkwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy szybko, bezpiecznie i skutecznie usuną zabrudzenia z każdej powierzchni wykorzystując hydropiaskowanie.

facebook