Czyszczenie i piaskowanie maszyn suchym lodem

Technologia czyszczenia maszyn suchym lodem ma swoje zastosowanie w praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Piaskowanie suchym lodem to nowoczesna metoda czyszczenia maszyn pozwalająca na szybkie i łagodne usuwanie wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Sprawdza się doskonale szczególnie w tych dziedzinach przemysłu, w których nie ma możliwości demontażu linii produkcyjnej. Czyszczenie suchym lodem to nowoczesna technika pozwalająca w krótkim czasie usuwać kłopotliwe zabrudzenia z maszyn, urządzeń, form, pieców piekarniczych, taśm transportujących, urządzeń gastronomicznych itp. Podobna do piaskowania, jednak czynnikiem czyszczącym jest strumień suchego lodu. Podczas czyszczenia nie powstają dodatkowe odpady, gdyż ścierniwo natychmiast sublimuje. W uproszczeniu czyszczenie suchym lodem polega na uderzeniu z bardzo dużą szybkością (wykorzystując sprężone powietrze) w brud granulkami lodu. Dzięki temu zabrudzenia ulegają zamrożeniu i odpadają od powierzchni. Metoda ta nie powoduje uszkodzeń czyszczonych powierzchni.

ECO PARA zajmuje się profesjonalnym czyszczeniem maszyn metodą piaskowania suchym lodem. W ramach usługi zapewniamy nieskazitelną czystość maszyn i powierzchni z praktycznie każdego materiału, i każdej konstrukcji. Czyszczenie maszyn suchym lodem to metoda na bezinwazyjne doprowadzenie do pożądanego wyglądu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, a nawet podzespołów elektrycznych i mechanicznych. Dodatkowo metoda czyszczenia suchym lodem może być wykonywana podczas pracy maszyny.

Film poniżej obrazuje, jak szybko i dokładnie można czyścić suchym lodem.

Gdzie stosować czyszczenie suchym lodem?

Tradycyjne metody czyszczenia maszyn bardzo rzadko przynoszą spodziewany skutek. Skomplikowane urządzenia produkcyjne, o złożonej budowie, często eksploatowane są w sposób ciągły. Dla uniknięcia przestojów w pracy maszyn, a także w celu doprowadzenia do oczekiwanego stanu czystości maszyn, polecamy czyszczenie maszyn suchym lodem – jest to wyjątkowo skuteczna, delikatna dla powierzchni i bezinwazyjna metoda na doprowadzenie do właściwego stanu każdego urządzenia. Czyszczenie zmrożonym CO2 stosujemy przede wszystkim wszędzie tam, gdzie wymagane jest czyszczenie bezściekowe, tam gdzie wykluczone są mokre metody czyszczenia. Brak ścieków pozwala usuwać zabrudzenia bezpośrednio na liniach produkcyjnych bez czasochłonnego demontażu, wykorzystując często krótkie przerwy technologiczne lub serwisowe.

Wysoka jakość czyszczenia oraz zachowanie oryginalnych wymiarów elementów czyszczonych jest w wielu przypadkach najważniejszym kryterium wyboru metody czyszczenia, a co najważniejsze wielokrotne czyszczenie tych samych elementów maszyn nie pogarsza ich jakości.

Skutki czyszczenia suchym lodem

Mycie maszyn i urządzeń za pomocą metody czyszczenia suchym lodem stosuje się bez udziału jakichkolwiek środków chemicznych. Jest to zatem idealna metoda na usuwanie zanieczyszczeń wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania innych metod (np. piaskowania, czyszczenia chemicznego), a także w miejscach, w których szczególnie istotny jest brak zanieczyszczeń chemicznych, jak np. w przedsiębiorstwach produkcji spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej. Ogromną zaletą tej metody jest brak negatywnego wpływu na oczyszczaną powierzchnię, zachowane są oryginalne wymiary elementów i jakość ich powierzchni. Zamrożeniu ulega tylko warstwa usuwanego zabrudzenia czy powłoki. Nawet delikatne elementy instalacji pneumatycznych czy elektrycznych można dokładnie wyczyścić bez uszkodzeń. Jedynym skutkiem jest czysta powierzchnia maszyn bez uszkodzeń i odkształceń.

Wymagania podczas czyszczenia suchym lodem

Dla prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia oczyszczania maszyn suchym lodem konieczne jest zapewnienie wydajnego przyłącza sprężonego powietrza, dobrej wentylacji pomieszczeń, zapewnienia ochronników słuchu dla osób przebywających w pobliżu wykonywanej usługi. Wydajne przyłącze to przepływ na poziomie 6m3/min oraz ciśnienie ok. 7bar. Powietrze napędzające strumień suchego lodu powinno być czyste, schłodzone i osuszone. Przyłącze powinno mieć  przekrój minimum 3/4".

Dobra wentylacja musi zapewnić odprowadzenie nadmiaru CO2 wytworzonego podczas czyszczenia.

Dużą uwagę należy też zwrócić na zapewnienie ochrony słuchu- czyszczenie generuje potężny hałas nawet do 120dB.

W przypadku usuwania mokrych zabrudzeń warto pomyśleć o zabezpieczeniu otoczenia przed zanieczyszczeniem.

Oferujemy czyszczenie maszyn suchym lodem z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów oraz z zachowaniem zasad BHP i środków ochrony indywidualnej.

Jakie są zalety strumieniowego czyszczenia suchym lodem?

  • strumieniowe czyszczenie bez uszkadzania powierzchni (w przeciwieństwie do piaskowania, szkiełkowania)
  • brak odpadów ścierniwa po czyszczeniu (w przeciwieństwie do piaskowania)
  • szybkie oczyszczanie ciężkich zabrudzeń z niedostępnych miejsc
  • ekologiczne czyszczenie bez użycia chemii
  • czyszczenie maszyn bez demontażu- krótkie przestoje
  • czyszczenie maszyn w ruchu
  • skuteczne usuwanie następstw pożarów (sadza, nadpalenia)
  • możliwość czyszczenia urządzeń elektrycznych bez uszkodzenia
  • możliwość oczyszczania maszyn i urządzeń pod napięciem
facebook