Czyszczenie konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe narażone na działanie czynników przyspieszających ich korozję wymagają okresowej kontroli stanu technicznego. Bardzo ważna jest tutaj jakość powłok antykorozyjnych.

W przypadku konieczności usunięcia starych powłok zabezpieczających oferujemy:

  • Wysokociśnieniowe usuwanie farb do 2500bar
  • Wysokociśnieniowe usuwanie powłok ochronnych do 2500bar
  • Czyszczenie suchym lodem
  • Hydropiaskowanie do 500bar

Wybór metody zależy od warunków technicznych, wymogów ppoż i BHP oraz rodzaju i grubości powłok.

W przypadku stref zagrożonych wybuchem najwłaściwszą metodą jest czyszczenie konstrukcji stalowych metodą wysokociśnieniową wodną zwaną inaczej hydrodynamiczną lub waterjetting. Jest to bardzo wydajna metoda, nie iskrząca, nie uszkadzająca powierzchni, przy której odpadem jest tylko usuwane zanieczyszczenie.

Czyszczenie suchym lodem jest to metoda sucha, nieabrazyjna, jednak znacznie mniej wydajna, przy której powstają ładunki elektrostatyczne.

Hydropiaskowanie konstrukcji jest wydajną, ścierną metodą oczyszczania. Jej zastosowanie ogranicza powstawanie dodatkowego odpadu w postaci ścierniwa oraz możliwość iskrzenia. Metoda zabroniona przy czyszczeniu konstrukcji stalowych w pobliżu rzek.

facebook